530 51 51 51

LECZENIE CZYNNIKAMI WZROSTU I KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI WROCŁAW

Leczenie schorzeń ortopedycznych z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego (czynników wzrostu) we Wrocławiu

PRP (osocze bogatopłytkowe – Platelet Rich Plasma)

To koncentrat płytek krwi zawieszonych w niewielkiej ilości osocza. Pozyskiwane jest on z krwi własnej pacjenta metodą separacji komórkowej z wykorzystaniem odpowiednich systemów (np. Regeneris, GPS III). Zestawy sterylnych pojemników pozwalają na sprawne i szybkie pozyskanie osocza bogatopłytkowego, nawet w warunkach ambulatoryjnych. Proces pozyskiwania opiera się na odwirowaniu pobranej na antykoagulant krwi pełnej pacjenta, w wyniku którego dochodzi do jej rozdzielenia na osocze bogatopłytkowe, osocze ubogopłytkowe i krwinki czerwone.

Odseparowanie poszczególnych frakcji zachodzi automatycznie przy pomocy specjalnych przegród umieszczonych w pojemnikach. Celem stosowania osocza bogato płytkowego (PRP) w rozmaitych schorzeniach ortopedycznych jest poprawa potencjału regeneracyjnego tkanek miękkich (więzadeł, ścięgien, mięśni etc.) oraz tkanki kostnej.

Mechanizm działania prezentowanej metody polega na uwalnianiu przez aktywowane płytki krwi (trombocyty) czynników wzrostu, które stymulują replikację komórkową, naczyniotworzenie (angiogenezę), wzmagają metabolizm i różnicowanie komórkowe.

 

Jak działa PRP (osocze bogatopłytkowe):

 

 • poprawia regenerację tkankową
 • przyspiesza gojenie tkanek miękkich i kości
 • redukuje opuchliznę
 • redukuje ryzyko infekcji
 • skraca okres rekonwalescencji

 

Wybrane schorzenia w których zastosowanie PRP przyspiesza i wspomaga leczenie:

 

 • zespół „łokcia tenisisty”
 • zespół „łokcia golfisty”
 • „kolano skoczka”
 • zapalenia i uszkodzenia ścięgna Achillesa
 • zapalenie powięzi podeszwowej
 • uszkodzenia stożka rotatorów
 • uszkodzenia chrząstki stawowej
 • uszkodzenia łąkotkowe
 • uszkodzenia więzadeł krzyżowych
 • wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • opóźniony zrost kostny
 • trudno gojące się rany

Procedura podania PRP:

1. pobranie pełnej krwi żylnej pacjenta, której ilości uzależniona jest od danego schorzenia
2. wirowanie krwi z wykorzystaniem odpowiedniego systemu filtrów w przystosowanej do takich procedur medycznych wirówce
3. aspiracja do strzykawki frakcji osocza bogato płytkowego, zawierającego czynniki wzrostu
4. iniekcja koncentratu bogatopłytkowego w warunkach aseptycznych, w znieczuleniu miejscowym w leczoną okolicę

Zapraszamy do kontaktu.

Zapewniamy leczenie wykorzystujące czynniki wzrostu i komórki macierzyste.

CENNIK
Osocze bogatopłytkowe (PRP) od 1 300 zł
Komórki macierzyste od 12 000 zł

Leczenie schorzeń ortopedycznych z zastosowaniem komórek macierzystych

Komórki macierzyste (Mesenchymal Stem Cells – MSC) wydają się być przyszłością nowoczesnej medycyny. Dzięki ich ogromnym możliwościom różnicowania się, samoodnawiania i rozmnażania, warunkują szybką regenerację i odbudowę uszkodzonych tkanek miękkich (więzadeł, ścięgien, mięśni etc.) oraz tkanki kostnej. Pozyskiwane są najczęściej ze szpiku kostnego lub tkanki tłuszczowej metodą separacji komórkowej z wykorzystaniem odpowiednich systemów (np. Marrowstim, BMAC). Zestawy sterylnych pojemników pozwalają na sprawne i szybkie pozyskanie komórek macierzystych, nawet w warunkach ambulatoryjnych. Proces przygotowania polega na pobraniu, oczyszczeniu i koncentracji komórek macierzystych.

Odseparowanie poszczególnych frakcji komórkowych zachodzi automatycznie przy pomocy specjalnych przegród umieszczonych w pojemnikach. Dzięki specjalnym, sterylnym pojemnikom minimalizujemy ryzyko powikłań infekcyjnych, a zastosowanie allogennego materiału biologicznego wyklucza możliwość powikłań immunologicznych. Celem stosowania komórek macierzystych (MSC) w rozmaitych schorzeniach ortopedycznych jest poprawa potencjału regeneracyjnego tkanek miękkich (więzadeł, ścięgien, mięśni etc.) oraz tkanki kostnej.

Mechanizm działania prezentowanej metody polega na różnicowaniu komórek macierzystych w kierunku komórek progenitorowych (m.in. osteoblastów i chondroblastów) biorących udział w procesach naprawczych i regeneracyjnych tkanek narządu ruchu.

 

Wybrane schorzenia w których zastosowanie komórek macierzystych przyspiesza i wspomaga leczenie:

 

 • wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • uszkodzenia chrząstki stawowej
 • martwica kości
 • opóźniony zrost kostny
 • zespół „łokcia tenisisty”
 • zespół „łokcia golfisty”
 • „kolano skoczka”
 • zapalenia i uszkodzenia ścięgna Achillesa
 • zapalenie powięzi podeszwowej
 • uszkodzenia stożka rotatorów
 • uszkodzenia chrząstki stawowej
 • uszkodzenia łąkotkowe
 • uszkodzenia więzadeł krzyżowych
 • trudno gojące się rany

ul. Ulanowskiego 9/1A
53-144 Wrocław
Tel. +48 530 51 51 51

Formularz kontaktowy

10 + 12 =


Ul. Ulanowskiego 9/1A
53-144 Wrocław