530 51 51 51

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA

DR N. MED. SZYMON DRAGAN

DR N. MED. SZYMON DRAGAN

Współtwórca i współzałożyciel MediAID.care. Specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Adiunkt Zakładu Rehabilitacji Katedry Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek zespołu badawczego, który uzyskał w 2011r. Pierwszą Nagrodę Premiera za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w ramach planu badawczego realizowanego w 2010 roku pt. Nieinwazyjny system planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych, w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych zrealizowany przez polski zespół we współpracy z naukowcami Uniwersytetu w Ulm i Frankfurcie. Posiada duże doświadczenie w zakresie artroskopii i ultrasonografii narządu ruchu, terapii osoczem bogatopłytkowym oraz komórkami macierzystymi.

Dotychczasowa kariera zawodowa

2001 – 2007, studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończone uzyskaniem w dniu 26 czerwca 2007 dyplomu i tytułu zawodowego lekarza.
2007 – 2008, staż podyplomowy w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
2008, rezydentura w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
2013, tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie obrony rozprawy doktorskiej: Zastosowanie nawigowanej ultrasonografii do oceny zniekształceń i nierówności kończyn dolnych.
2015, specjalizacja w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
2015, Starszy Asystent w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
2015, Adiunkt Zakładu Rehabilitacji Katedry Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wybrane staże zawodowe i naukowe

 1. Helios Klinicum Emil von Bering, Klinik fur Orthopadie, Berlin, 20-30.lipca 2004.
 2. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Szczecinie, 15-18 września 2004.
 3. Nowoczesne Techniki Rekonstrukcji ACL 12.11.2007. Szpital im. Św. Rodziny, Rudna Mała, kierownik kursu: Stephen Howell MD, Przewodniczący International ACL Study Group.
 4. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Zakrzepica- trendy 2007, 7-8 grudnia 2007, Polanica Zdrój.
 5. Szkolenie w zakresie stosowania czynników wzrostu, Biomet Group, Wrocław, 2007.
 6. II Polsko-Niemieckie Sympozjum „Reumatologia Praktyczna” i warsztaty „Podstawy Ultrasonografii Narządu Ruchu”, 17-18.04 2008, Wrocław organizowana przez Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Reumatologii i Katedrę i Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 7. I międzynarodowy kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej 4-5 grudnia 2009r., Warszawa, Polska.
 8. Diagnostyka USG narządu ruchu, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2010r., Zamość, Polska
 9. AOTrauma Course—Principles in Operative Fracture Management. Białystok, Poland. May 2010.
 10. Arthroscopic ACL reconstruction surgical demonstrations, 24-25 May 2010, Porto, Portugal.
 11. AOTrauma Course—Principles in Operative Fracture Management. Davos, Switzerland. December 2011.
 12. Artroskopia Barku – kurs dla zaawansowanych, kwiecień 2013, Bielsko-Biała, Polska

Wybrane Publikacje naukowe

 1. Ocena powtarzalności pomiarów parametrów biomechanicznych kończyny dolnej z zastosowaniem nawigowanego USG i rentgenometrii. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2014, 40-51.
 2. Skuteczność repozycji zamkniętej i możliwości jej utrzymania w opatrunku gipsowym w poszczególnych typach złamań dalszego końca kości promieniowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2007, 6(6),Vol.9, 577-590.
 3. Analiza porównawcza wyników leczenia operacyjnego złamania szyjki kości udowej przy pomocy kaniulowanych śrub AO i płyty DHS. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2008; 10 (4): 345-356.
 4. Influence of cementless cup surface on stability and bone fixation 2 years after total hip arthroplasty. Acta of Bioengineering and Biomechanics 0; 14(2):27-35
 5. Evaluation of dynamic formation of cervical spine column based on functional radiological studies in patients after cervical spine injury.
  Acta of Bioengineering and Biomechanics 2011; 13(3):105-109
 6. Influence of whiplash injury on cervical spine stability. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2011; 13(4):59-63
 7. The investigation of the lower limb geometry using 3D sonography and magnetic resonance. Measurement Volume 45, Issue 4, May 2012, Pages 702–710
 8. Kyphosis correction after vertebroplasty in osteoporotic vertebral compression fractures Acta Bioeng.Biomech. 2012 Vol.14 no.4; s.63-69
 9. The use of thermographic examination to evaluate outcome in the conservative and surgical treatment of scoliosis Ortop.Traumatol.Rehab. 2008 Vol.10 suppl.2; s.16 poz.26
 10. Diagnosis therapy and pathomechanism of acute complains after „whiplash injury”. Prace studentów Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2006, Seria: Konferencje. 2nd Students, Scientific Conference of Biomedical Engineering, Bio-Eng-Young, 2006, 45-46.
 11. Ocena ubytków krwi i znaczenie pooperacyjnej autotransfuzji w alloplastykach stawu kolanowego. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2012; 14 (1)
 12. Badania nad wpływem zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego na zachowanie się środka ciężkości ciała i zaburzenie funkcji chodu. Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej we Wrocławiu, 2007.
 13. Osteoporoza- niedoceniany problem. XV Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Nefrologicznych oraz Medycyny Rodzinnej z udziałem Lekarzy. Wrocław-Szklarska Poręba 26-28 kwietnia 2007. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2007; Program szczegółowy-Streszczenia prac, Wrocław 2007, 88-90
 14. Sposoby postępowania w endoprotezoplastyce rewizyjnej kolana u chorych z dużymi zaburzeniami osi stawu. Warszawa 15-18 września 2010 roku XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Materiały zjazdowe.
 15. Zastosowanie fal USG w nawigowaniu operacji ortopedycznych wymagających korekcji osi kończyny. Warszawa 15-18 września 2010 roku XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Materiały zjazdowe.
 16. Ocena wyników operacji rewizyjnych w dużych ubytkach kostnych stawu kolanowego. Warszawa 15-18 września 2010 roku XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Materiały zjazdowe.
 17. Ocena wyników leczenia chorych z artrozą przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego z zastosowaniem endoprotezy jednoprzedziałowej i osteotomii podkolanowej. Warszawa 15-18 września 2010 roku XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Materiały zjazdowe.
 18. Efficiency of early rehabilitation in patients with respiratory distress after total hip arthroplasty W:International Conference „Advances in pneumology”. Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab275_2.pdf
 19. Influence of regional anaesthesia on respiratory efficiency in patients after total hip arthroplast W:International Conference „Advances in pneumology”. Wrocław, [October 5-6], 2012 [abstracts CD-ROM]; poz.media/pdf/ab275_1.pdf
 20. Infekcje układu kostno-stawowego W:Medycyna rodzinna – co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.184-190 ISBN 978-83-61415-14-5
 21. Jałowe martwice kości u dzieci i młodzieży W:Medycyna rodzinna – co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.190-195 ISBN 978-83-61415-14-5
 22. Wybrane wady wrodzone i nabyte narządu ruchu W:Medycyna rodzinna – co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.163-184 ISBN 978-83-61415-14-5

ul. Ulanowskiego 9/1A
53-144 Wrocław
Tel. +48 530 51 51 51

Formularz kontaktowy

2 + 6 =


Ul. Ulanowskiego 9/1A
53-144 Wrocław